Kainu rekomandacijos-1-mazas

Projektavimo paslaugų ir darbų kainų rekomendacijos

 

Švietėjiškais tikslais, nusprendžiau architektų komunai (gal dar yra mūsų tarpe kolegų, ypač jaunųjų, kas nematę tokio leidinio??) ir plačiajai visuomenei (galbūt netgi potencialiems užsakovams?) parodyti/paviešinti tokią naudingą medžiagą – knygelę, kuri buvo išleista kaip rekomendacinio pobūdžio leidinys 1998 metais. Šį leidinį parengė Lietuvos architektų sąjunga. Joje yra trumpai/drūtai aprašyta apie architekto darbą, projektavimą ir konsultavimą, atlyginimą, autorines teises, terminus, atsakomybę, nukėlimą, nevykdymą ir ginčus. Visa ši informacija yra naudinga planuojant sutarčių sudarymą. Taipogi, šiame leidinyje yra skyrius apie projektavimo įkainius – viskas ką naudinga žinoti tiek architektui, tiek užsakovui.

Tikiuosi ši informacija bus naudinga skaitytojui, padės auginti teisingai konkurencingą rinką ir padės užsakovams susigaudyti projektuotojų rinkoje. Įdomaus skaitymo!

Kainu rekomandacijos-2

Kainu rekomandacijos-3

Kainu rekomandacijos-4

Kainu rekomandacijos-5

Kainu rekomandacijos-6

Kainu rekomandacijos-7

Kainu rekomandacijos-8

Kainu rekomandacijos-9

Kainu rekomandacijos-10

Kainu rekomandacijos-11

Kainu rekomandacijos-12

Kainu rekomandacijos-13

Kainu rekomandacijos-14

Kainu rekomandacijos-15

Kainu rekomandacijos-16