Vaikų darželio projektas Vilniuje

Burbiškių g., Vilnius

Burbiškių gatvėje vystomoje teritorijoje numatyta švietimo paskirties pastatai – vienas jų – vaikų darželis. Vaikų darželio apimtis – iki šimto vaikų – numatytos šešios vaikų grupės. Dvi grupės numatytos skirti vaikams nuo 1 iki 3 metų amžiaus, ir keturios grupės, skirtos vaikams nuo 3 iki 6 metų amžiaus.

Pastato architektūrinė išraiška – griežtų formų, modernios architektūros. Statinio išraiška primena vėjo suformuotas kopas – kiekvienas atskiras tūris yra skirtas atskirom grupėm.